Dịch vụ vận tải quốc tế
Vận tải đa phương thức

Vận tải đa phương thức

Vận tải đa phương thức (Multimodal transport) là phương thức vận tải hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau, trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức, một chứng từ vận...
Phương thức vận chuyển đường bộ

Phương thức vận chuyển đường bộ

Phương thức vận chuyển đường bộ (roadways): Là phương thức vận tải phổ biến nhất hiện nay, hàng hóa được chuyên chở bằng các loại phương tiện đường bộ khác nhau
Vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không

Vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không

Air cargo là hàng hóa vận chuyển bằng máy bay, hay còn gọi là bằng đường hàng không.
Vận chuyển đường biển Quốc tế

Vận chuyển đường biển Quốc tế

Dịch vụ vận chuyển đường biển quốc tế Cung cấp bộ hồ sơ hoàn chỉnh và chính xác cho khách hàng nhận tại nước nhập khẩu hết sức thuận tiện.
Hotline tư vấn miễn phí: 0912.464.839
Zalo