Dịch Vụ Khai Thuê Hải Quan
Dịch Vụ Khai Thuê Hải Quan 11111

Dịch Vụ Khai Thuê Hải Quan 11111

Dịch vụ khai thuê hải quan là việc doanh nghiệp dịch vụ cử cán bộ có đủ tư cách, trình độ, chuyên môn thay mặt chủ hàng chuẩn bị các chứng từ và làm việc với các cơ quan ban ngành nhằm mục đích...
Quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu

Quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu

Khi hệ thống cấp số thì bản khai thông tin nhập khẩu IDA được lưu trên hệ thống VNACCS.
Hotline tư vấn miễn phí: 0912.464.839
Zalo