Dịch vụ vận chuyển đa phương thức
Vận tải đa phương thức

Vận tải đa phương thức

Vận tải đa phương thức (Multimodal transport) là phương thức vận tải hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau, trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức, một chứng từ vận...
Hotline tư vấn miễn phí: 0912.464.839
Zalo