Phương thức vận chuyển đường bộ

Phương thức vận chuyển đường bộ (roadways):

Là phương thức vận tải phổ biến nhất hiện nay, hàng hóa được chuyên chở bằng các loại phương tiện đường bộ khác nhau. Trong hai phương tiện vận chuyển chủ yếu trên mặt đất là ô tô và đường sắt thì vận chuyển bằng ô tô ra đời trước so với vận chuyển bằng tàu hỏa.

Bài viết khác
Hotline tư vấn miễn phí: 0912.464.839
Zalo