Dịch vụ khác liên quan đến logistics

Và các dịch vụ logistics liên quan khác, bao gồm:

  • Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật.
  • Dịch vụ bưu chính.
  • Dịch vụ thương mại bán buôn.
  • Dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại và giao hàng.
  • Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác.

 

Bài viết khác
Hotline tư vấn miễn phí: 0912.464.839
Zalo