Dịch vụ vận chuyển đa phương thức

Vận tải đa phương thức là phương thức kinh doanh vận chuyển hàng hoá quốc tế bao gồm ít nhất hai phương thức vận chuyển khác nhau trở lên trên cơ sở một hợp đồng vận chuyển.

Người kinh doanh vận chuyển đa phương thức có trách nhiệm đến sự an toàn của hàng hoá từ khi nhận hàng ở một nước cho đến khi hàng hoá được vận chuyển đến nước khác. Việc xác định hợp đồng vận chuyển đa phương thức trong thương mại quốc tế dựa trên một số dấu hiệu pháp lí sau:

- Sử dụng ít nhất hai phương thức vận chuyển khác nhau;

- Hàng hoá phải được vận chuyển qua các nước khác nhau;

- Phải có một hợp đồng vận chuyển quốc tế đa phương thức;

- Phải sử dụng một biên lai vận chuyển đa phương thức cho toàn Độ chặng đường vận chuyển;

- Việc vận chuyển phải do một người kinh doanh vận chuyển đảm nhiệm;

- Cước phí vận chuyển được thanh toán cho cả chặng đường vận chuyển;

- Chế độ chịu trách nhiệm thống nhất.

Bài viết khác
Hotline tư vấn miễn phí: 0912.464.839
Zalo